6.BİYOMALZEME GÜNLERİ

9-10 Aralık 2019
KUTTAM – Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Sevgi Gönül Oditoryumu

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Türkiye’de biyomalzeme üzerine çalışan akademisyenleri ve bu konuya ilgi duyan lisans/lisanüstü öğrencilerini bir araya getirmek üzere “Biyomalzeme Günleri” adı altında 5 yıldır düzenlenen etkinliğin altıncısı bu sene ‘Sağlık Alanında Biyomalzemeler ve Translasyonel Tıp Uygulamaları’ temasıyla Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecektir.

Sağlık sektöründe büyük önem arzeden biyomalzeme kullanımının giderek arttığı ve  fonksiyonel özelliklere sahip, ‘biyotasarım’ prensibiyle geliştirilmiş akıllı malzemelere ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, bu malzemelerin sentezinden klinik uygulamalara kadar olan süreçlerin tartışılacağı toplantının, alandaki gelişmeler ve beklentilerin paylaşılacağı önemli bir platform oluşturacağı, hekim ve bilim insanlarının araştırmalarına, işbirliklerine ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunacağı görüşündeyiz. Bilimsel sunumların yanı sıra Biyomalzeme konusunda sağlık sektöründen start-up’ların  konuşma yapacağı ve tüm diğer aktörlerle işbirliğinin öneminin vurgulanacağı ‘Türkiye’de Biyomalzeme Alanında Girişimcilik’ paneliyle zenginleşen programımıza ulusal ve uluslararası birçok değerli konuşmacı davet edilmiştir.

Etkinliğimize katılmanızdan ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla

Düzenleme Kurulu Adına
Öğr. Gör. Dr. Emel SOKULLU

İletişim

KUTTAM

Tel: 0 212 338 0965

biomaterials@ku.edu.tr